Tin tức


Thông tin chuyển khoản Thông tin chuyển khoản

Quý khách khi đặt hàng CK ngân hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chuyển khoản theo số TK sau: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK Chi nhánh Hà Nội Số Tài Khoản: xxxx xxxx xxxx Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A