Thông tin chuyển khoản Thông tin chuyển khoản

Quý khách khi đặt hàng CK ngân hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chuyển khoản theo số TK sau: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK Chi nhánh Hà Nội Số Tài Khoản: xxxx xxxx xxxx Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A